Kadastraal uittreksel

Een kort overzicht met basisgegevens waaruit blijkt wie als eigenaar staat geregistreerd en per wanneer.

Terug naar begrippenlijst