Jurisprudentie

Het geheel van uitspraken van rechters.

Terug naar begrippenlijst