Inboedel

Alle roerende zaken die behoren tot huidhouding van de verzekeringnemer.

Terug naar begrippenlijst