In gebreke stellen

Wanneer een (contract)partij niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan deze schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Terug naar begrippenlijst