Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

In gebreke stellen

In gebreke stellen

Wanneer een (contract)partij niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan deze schriftelijk op de hoogte gesteld worden.