Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

In gebreke stellen

Wanneer een (contract)partij niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan deze schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Terug naar begrippenlijst