Geef jij voorkeur aan advies op de vestiging of op afstand? De keuze is aan jou. Lees meer.

In gebreke stellen

Wanneer een (contract)partij niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan deze schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Terug naar begrippenlijst