Feitelijke overdracht

Na het overdragen van het eigendom door het transporteren van de akte van levering, kan de feitelijke levering plaatsvinden door overdracht van de sleutels.

Terug naar begrippenlijst