Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Een stuk grond kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf van iemand anders. Bijvoorbeeld het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om de openbare weg te bereiken.