Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Erfdienstbaarheid

Een stuk grond kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf van iemand anders. Bijvoorbeeld het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om de openbare weg te bereiken.

Terug naar begrippenlijst