Economische waarde

Het bedrag dat de woning zou moeten opbrengen bij verkoop onder normale omstandigheden.

Terug naar begrippenlijst