Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Bestemmingsplan

Het gebruik en de bestemming van grond en bebouwing in een bepaald gebied, vastgesteld door de gemeente. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften en een exploitatieopzet.

Terug naar begrippenlijst