Beschikking

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan waarbij aan een bepaalde (rechts)persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend, dan wel geweigerd.

Terug naar begrippenlijst