Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Beschikking

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan waarbij aan een bepaalde (rechts)persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend, dan wel geweigerd.

Terug naar begrippenlijst