Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Akte van splitsing

Bij splitsing van een gebouw in meerdere zelfstandige eenheden word een akte van splitsing gemaakt. Bijvoorbeeld bij een appartement. Hier worden o.a. de appartementsrechten in opgenomen.

Terug naar begrippenlijst