Renteverwachting

De situatie is ongewijzigd: het is rustig bij zowel de marktrentes als de hypotheekrentes; al lopen de marktrentes wel een heel klein beetje op.

Het blijft zaak de ontwikkeling van de marktrentes in de gaten te houden. Als de economie meer ruimte krijgt door versoepeling van de coronamaatregelen kunnen beleggers toch weer bevangen worden door inflatievrees en gaan de marktrentes mogelijk weer omhoog. Tenzij de ECB en de Fed met hun opkoopprogramma's een rentestijging meteen in de kiem kunnen smoren.

Kortom: het blijft afwachten en de renteontwikkeling goed in de gaten blijven houden.