Renteverwachting

De golf aan rentedalingen is opgedroogd. De kans is groot dat we de komende tijd weinig hypotheekrentewijzigingen zullen zien.

Als er al wijzigingen komen, zal het waarschijnlijk om een beperkte wijziging gaan bij slechts een paar geldverstrekkers voor alleen een heel beperkt aantal rentevaste periodes.