Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Inkomenseis

Om de hoogte van een hypotheek te bepalen, kijkt een geldverstrekker naar inkomen. Als je ondernemer bent, wordt je inkomen op een andere manier vastgesteld dan bij een werknemer in loondienst. Er wordt namelijk in beginsel niet naar je huidige inkomen gekeken, maar naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar – waarbij een maximum wordt gehanteerd van het inkomen uit het laatste jaar.

Een indicatie van je hypotheek

De berekening van de maximale hypotheek gaat voor een ondernemer verder op precies dezelfde manier als bij iemand in loondienst. Wil je een indicatie van hoeveel je maximaal kunt lenen? Dan kun je gebruik maken van onze hypotheek-berekeningstool. Voor deze tool heb je je inkomensgegevens nodig. Zoals hiervoor aangegeven, wordt het inkomen op een andere manier vastgesteld. Hoe? Dat laten we zien aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Rob is zelfstandig ondernemer. In het laatste kalenderjaar was zijn nettowinst € 55.000,-. De nettowinst in het jaar ervoor was € 45.000,- en het jaar daarvoor € 20.000,-.

Het gemiddelde inkomen van Rob is € 40.000,-. Dit bedrag kan hij invullen bij de inkomensgegevens voor het berekenen van zijn maximale hypotheek.

Voorbeeld 2

Ook Lisa is zelfstandig ondernemer. In het laatste kalenderjaar was haar nettowinst € 35.000,-. Het jaar daarvoor was haar nettowinst € 45.000,- en het jaar daarvoor € 40.000,-.

Het gemiddelde inkomen is bij Lisa ook € 40.000,-. Toch is er in haar geval iets anders aan de hand: het inkomen in het laatste kalenderjaar was € 35.000,-. Dit bedrag ligt lager dan het gemiddelde inkomen. In dat geval hanteren de meeste geldverstrekkers als toetsingsinkomen het inkomen uit het laatste jaar. In het geval van Lisa betekent dit dus dat haar gemiddelde inkomen wordt verlaagd naar € 35.000,-.

Hypotheek berekenen als startend ondernemer

Ben je slechts enkele jaren ondernemer en kun je daarom niet de nettowinst van de afgelopen drie jaar opgeven? Dan betekent dat niet direct dat je geen hypotheek kunt afsluiten. NHG kent namelijk een speciale regeling voor startende ondernemers (minimaal een jaar actief als ondernemer) en ook enkele geldverstrekkers zijn toch bereid om een hypotheek te verstrekken. Zij hanteren daarbij allerlei verschillende manieren om het toetsingsinkomen vast te stellen. In de meeste gevallen vragen zij een gespecialiseerd bureau om een inkomensverklaring op te stellen, waarbij ook gekeken wordt naar (andere) beschikbare inkomens uit het verleden.

Er wordt dan een inschatting gemaakt: hoe reëel is het dat de hoogte van deze inkomens ook in de toekomst wordt behaald? Hierbij is het goed om te weten dat geldverstrekkers nooit rekening houden met een toekomstig inkomen. Ook niet als de verwachting is dat dat inkomen hoger ligt dan in het verleden.

Maak een afspraak

Als je je hypotheek berekent met onze berekeningstool, krijg je natuurlijk slechts een indicatie. Een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep kan jouw persoonlijke situatie beoordelen. Daarnaast hebben zij kennis over de regels en voorwaarden van verschillende geldverstrekkers. Kom je een keer een kop koffie drinken? Dan praat jouw Van Bruggen-adviseur je bij.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak