Hoeveel hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar?

Hypotheekrenteaftrek is een fiscaal voordeel voor huiseigenaren. Het bedrag dat jaarlijks betaald wordt aan rente over de hypotheek, is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen wordt op deze manier lager en daardoor is er dus minder inkomstenbelasting verschuldigd. Hier tegenover staat wel dat de woningbezitter een eigenwoningforfait moet optellen bij het belastbaar inkomen. Deze bijtelling bedraagt 0,70% van de WOZ-waarde. Voor hele dure huizen, met een waarde van ruim een miljoen euro geldt een aparte regeling. De bijtelling voor deze dure huizen bedraagt 0,70% tot een bedrag van € 1.060.000 en 2,35% over de meerwaarde. Dit maakt het eigenwoningforfait een soort drempel voor de hypotheekrenteaftrek.

Wanneer heb ik recht op hypotheekrenteaftrek?

Het recht op hypotheekrenteaftrek geldt alleen als de hypotheek binnen 30 jaar annuïtair of lineair afgelost wordt. Dit betekent dat er elke maand afgelost moet worden op de lening. Deze regel geldt alleen voor hypotheken die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten. Voor oudere leningen geldt dat ook de rente op bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken en spaarhypotheken aftrekbaar is.

Wat gaat er veranderen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek?

In 2019 gaan de belastingtarieven omlaag en dat betekent dat de hypotheekrenteaftrek voor de middeninkomens met bijna 3% omlaag gaan. De hypotheekrenteaftrek voor middeninkomens daalt van 40,85% naar 38,1%. Dat kan in sommige gevallen een paar tientjes schelen per maand.

Voor de hogere inkomens geldt dat de maximale hypotheekrenteaftrek elk jaar met een half procent omlaag gaat. De hoogste belastingschijf is 52%. Het maximale tarief waar tegen de hypotheekrente in 2019 kan worden afgetrokken is 49% (tegenover 49,5% in 2018). In de meeste gevallen betekent dit dat de netto hypotheeklast met een paar euro per maand omhoog gaat.

Vanaf 2020 wordt de maximale hypotheekaftrek versneld verlaagd met 3% per jaar, totdat in 2023 de maximale aftrek 37,05%. Dit wordt dan deels gecompenseerd door een verlaging van het eigenwoningforfait en een verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting.De Wet Hillen wordt vanaf 2019 geleidelijk afgeschaft. Dat betekent dat mensen die hun hypotheek helemaal hebben afgelost, per saldo steeds iets meer belasting moeten betalen doordat het eigenwoningforfait toch weer gaat gelden. Dit scheelt een paar euro per maand, maar loopt wel elk jaar op.

Hoe bereken ik de hypotheekrenteaftrek?

Om het belastingvoordeel zelf te kunnen berekenen zijn de volgende gegevens nodig:

  • De jaarlijks te betalen hypotheekrente.
  • De WOZ-waarde van de woning.
  • Het inkomen en bijbehorende belastingtarief.

Vind u dit te ingewikkeld of heeft u hier geen tijd voor? Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Neem contact op met de financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep. Zij rekenen het fiscale voordeel graag voor u uit.

Ik heb een vraag...

Heeft u een vraag? Dan kunt u deze stellen via dit formulier. Wij staan graag voor u klaar!

Aanhef: is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

E-mail: is niet ingevuld.

Mijn vraag: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.