Geregistreerd partnerschap of trouwen

Geregistreerd partnerschap of trouwen

Mensen die kiezen voor een geregistreerd partnerschap kiezen hiervoor vaak uit zakelijke overwegingen. Een bruiloft met een feest hoeft van hen eigenlijk niet, als alles maar goed geregeld is. Juridisch gezien kunnen we wel stellen dat een huwelijk gelijk staat aan een geregistreerd partnerschap. En daar vergissen mensen zich nog wel eens in.

Verplichtingen

Zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap brengen verplichtingen met zich mee en hoewel dit niet het uitgangspunt is, heeft de keuze voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap gevolgen bij een scheiding. Anders dan bij een samenlevingsovereenkomst.

Zowel bij een geregistreerd partnerschap als bij een huwelijk ontstaat er bij einde relatie mogelijk een alimentatieplicht en wordt het pensioen dat opgebouwd is tijdens de duur van het geregistreerd partnerschap en het huwelijk verevend.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Vanuit het verleden beredeneerd zou de titel kloppen. Sinds 2018 hebben we echter te maken met huwelijkse voorwaarden en beperkte gemeenschap van goederen.

Voor 2018 had je huwelijkse voorwaarden nodig om bezittingen te beschermen. Veel ondernemers deden dat om het privévermogen veilig te stellen, maar ook niet-ondernemers maakten hier vaak gebruik van. Veel mensen die voor de tweede keer gingen trouwen stelden ook op die manier hun vermogen veilig en voorkwamen bijvoorbeeld dat een krediet, dat op naam van de partner stond, ook ineens op naam van henzelf kwam te staan.

Nederland was vrij uniek door deze manier van trouwen (of geregistreerd partnerschap) en het delen van het vermogen. Ging je trouwen deelde je alle lusten en lasten. Zo kon het zijn dat je ineens de helft van je vermogen kwijt was of de helft van je kredieten of, erger nog, de helft van je vermogen kwijt en de helft van een krediet erbij. Leef je lang en gelukkig met elkaar, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar we weten allemaal inmiddels dat veel huwelijke stranden. Het is daarom belangrijk dat je even van die roze wolk afstapt en de liefde en jullie geplande leven samen even zakelijk benadert.

Voordelen van trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Als je nu kiest voor een huwelijk (lees hiervoor ook geregistreerd partnerschap), heb je een huwelijk met een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat je opbouwt aan vermogen of schulden tijdens het huwelijk met elkaar deelt. Alles wat je al bezat voordat je ging trouwen, blijft bij degene die dat in bezit had.

Het kwam regelmatig voor dat mensen juist gingen trouwen om zo de woning ook op naam te krijgen van de nieuwe partner zonder dat daar overdrachtsbelasting voor betaald moest worden. Die vlieger gaat nu niet meer op, tenzij je huwelijkse voorwaarden op laat stellen.

En dat is best verwarrend. Met huwelijkse voorwaarden kun je regelen dat je bijvoorbeeld wel de woning mede op naam van je nieuwe partner wenst te zetten, een pensioen niet wenst te verevenen of bepaalde vermogensbestandsdelen juist wel of niet te delen.

Laat je dus goed informeren. Maak een afspraak bij een notaris. Het eerste gesprek is vaak zonder kosten. Huwelijkse voorwaarden hebben vele voordelen. Je kunt alles precies regelen zoals je dat wilt. Hoewel er nog veel wollige tekst in een dergelijke akte komt te staan, zal de notaris ook steeds meer de bedoeling in jouw woorden opnemen om zo extra duidelijkheid te verkrijgen en te voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheden ontstaan. 

Erfenis en trouwen

Of je nu voor of na 2018 gehuwd bent, bij overlijden gaat jouw vermogen over naar de langstlevende partner. We zien echter veel samengestelde gezinnen met kinderen uit vorige relaties. In erfrechtelijke zin kunnen er dan rare situaties ontstaan.

In deze situatie is het van groot belang dat je jouw wensen ten aanzien van jouw nalatenschap kenbaar maakt bij de notaris. In een testament kun je alle kinderen een gelijk deel laten erven, nalaten aan goede doelen of niet familieleden, een voogd benoemen en de langstlevende beschermen.

Je kunt dit goedkoop regelen via een internet notaris via vooraf opgestelde formats. Een gesprek met een notaris is dus zeker aan te raden.

Maak direct een afspraak

Maak nu een afspraak

Aanhef is niet ingevuld.

Naam is niet ingevuld.

Telefoonnummer is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

Email is niet ingevuld.

Opmerking is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.