Inhoud servicepakket

cspbanner

Hieronder in detail uitgeschreven wat u van ons mag verwachten als u abonnementhouder van het Comfort Servicepakket bent.

Algemeen

U kunt bij ons terecht met uw financiële vragen en wij begeleiden u richting banken en verzekeraars. Dat betekent dat wij:

 • uw klantdossier beheren en bewaken, waarbij wij belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld einde rentevaste periode en bereiken pensioenleeftijd signaleren en agenderen
 • een gratis spreekuur houden tijdens kantooruren
 • zo snel mogelijk antwoord geven op de vragen die u ons per e-mail stelt
 • aanpassingen van uw bestaande verzekeringen verzorgen
 • u periodiek nieuwsbrieven sturen met het laatste nieuws op financieel gebied
 • u ondersteunen bij vragen richting een accountant, belastingdienst of notaris
 • u ondersteunen bij eventuele klachten over uw bank of verzekeraar
 • op uw verzoek u begeleiden bij betalingsachterstanden richting uw bank of verzekeraar
 • uw vragen beantwoorden over wijzigingen in uw persoonlijke, financiële situatie

Hypotheek

Tijdens de looptijd van uw hypotheek kan het zijn dat u advies en begeleiding wilt over bepaalde wijzingen in uw hypotheek. Ook houden wij in de gaten of het interessant is om wijzigingen in uw hypotheek door te voeren. Zoals:

 • advies en/of begeleiding over gedeeltelijk of volledige aflossing van uw hypotheek
 • begeleiding bij uitbetaling en afwikkeling van uw bouw- of verbouwingsdepot
 • advies en hulp bij het voeren van onderhandelingen over uw nieuwe rentevaste periode
 • signaleren, begeleiden, adviseren en onderhandelen bij verkrijgen tussentijdse lagere rente i.v.m. gestegen waarde van uw woning (vervallen renteopslag)
 • signaleren en informeren over de betaalbaarheid van uw hypotheek (bijv. gevolgen rentestijging of -daling bij volgende rentevaste periode)
 • signaleren, informeren en begeleiden bij verkrijgen tussentijdse lagere rente bij uw huidige of andere bank of verzekeraar

Kapitaalopbouw

Bij bepaalde ‘oude’ hypotheekvormen lost u de hypotheek in één keer af door de aflossing via een levensverzekering of spaar- of beleggersrekening. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding van wijzigingen, zoals:

 • begeleiding bij extra premiestorting of inleg, premievrij maken of beëindiging van uw verzekering of rekening
 • begeleiding bij beëindiging verpanding van uw kapitaalopbouw- verzekering of -rekening
 • in het tweejaarlijks servicegesprek kunnen we bekijken of uw doelkapitaal nog op schema ligt en of uw risicoprofiel nog gelijk is
 • begeleiding en advies bij aanpassing fondskeuzes

Overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Tegen bepaalde onverwachte gebeurtenissen kunt u zich verzekeren. Die onverwachtse gebeurtenissen kunnen zich helaas ook voordoen. Daarnaast kunnen er zaken veranderen in bijvoorbeeld uw leven waardoor het ook verstandig is om uw verzekering aan te passen. U kunt denken aan:

 • begeleiding bij aanpassing of wijziging van uw verzekering of voorziening
 • in het tweejaarlijks servicegesprek kunnen we kijken of uw dekking nog aansluit bij uw gewenste situatie
 • signaleren en informeren of uw premie goedkoper kan
 • informeren van uw bank of verzekeraar bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en begeleiden bij het claimen van de eventueel verzekerde dekkingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Dienstverlening

 • Eénmaal in de twee jaar heeft u recht op een kosteloos servicegesprek en check van uw persoonlijke situatie. Wij bekijken samen met u of er wijzigingen in uw leven zijn of nieuwe producten of wetgeving, die invloed (kunnen) hebben op uw financiële situatie. Wij maken inzichtelijk wat dat financieel voor u betekent. En niet alleen voor dat moment maar ook voor later, als u bijvoorbeeld met pensioen gaat.
 • Als u dat wenst, doen wij een gratis scan van al uw (schade) verzekeringen.
 • Het Comfort Servicepakket is door heel Nederland bij alle Van Bruggen Adviesgroep vestigingen te gebruiken
 • Juridische vraagbaak: toegang tot de juridische helpdesk van DAS waar u per geschil eenmalig vrijblijvend advies krijgt

Standaard service achteraf 

U heeft recht op een minimale service achteraf, zoals de wet ons die voorschrijft, indien Van Bruggen Adviesgroep u heeft geadviseerd en/of voor u heeft bemiddeld. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt met uw vragen over het oorspronkelijke advies dat we u gegeven hebben en de correspondentie die u hierover ontvangt van uw aanbieder. Ook uw fiscale vragen over uw advies of product - denk aan aftrekbaarheid, teruggave en aangifte - kunt u aan ons stellen. Indien er voor u relevante wijzigingen zijn in de wetgeving met betrekking tot uw hypotheek of verzekeringen, zullen wij u hierover informeren. Ook als dit aanpassing van een Kapitaalverzekering-, Spaarrekening- of Beleggingsrekening Eigen Woning betreft (de zogenaamde KEW, SEW en BEW). Wijzigen uw gegevens? Laat het ons weten en wij informeren de aanbieder van uw product. Informeert de aanbieder ons over uw product? Dan houden wij u op de hoogte. Tot slot mag u verwachten dat wij het einde van uw rentevaste periode signaleren, de ontwikkeling van uw doelkapitaal monitoren aan de hand van de door u aangeleverde gegevens en de eventuele beëindiging van de verpanding signaleren en u hierover informeren.

Wilt u financiële zekerheid voor nu en later?

Vul uw gegevens in en uw financieel adviseur, bij u uit de buurt, neemt persoonlijk contact met u op om dit verder te regelen.

Aanhef: is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Postcode: is niet ingevuld.

Woonplaats: is niet ingevuld.

E-mail: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.