Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)

Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) geeft aan wat jaarlijks aan rente en kosten door u wordt betaald voor de lening als percentage van het totale kredietbedrag. Dit jaarlijks kosten percentage heeft als doel om aanbiedingen beter te kunnen vergelijken. Het vermelden van deze rente is verplicht. Het JKP houdt rekening met het feit dat de rente niet per jaar wordt betaald, maar per maand (meestal achteraf). Het JKP is daarom altijd iets hoger dan de nominale rente.

Terug naar begrippenlijst